מחילה מנפטר

השליחים שלך לבקש מחילה מאדם שנפטר
לפי הנחיית רבנים ומורי הוראה

אם ברצונכם לבקש סליחה מאדם שנפטר,
פנו אלינו, ואנו נעלה לקברו בשליחותכם, ונעשה את סדר בקשת המחילה לפי כל כללי ההלכה


אודותינו


פרוייקט "מחילה מנפטר" הוקם במטרה לעזור לבקש מחילה מנפטרים.

לפי ההלכה , כאשר רוצים לבקש מחילה מאדם שמת (כגון שהזיקו לו בחייו, פגעו בו, או דברו עליו לשון הרע), צריך מבקש-המחילה להביא עשרה אנשים לקבר הנפטר, לחלוץ את מנעליו, ולבקש מחילה.
ההלכה גם דורשת שמבקש המחילה יתוודה בפרוטרוט באוזני עשרה האנשים, את העוולה שעשה לנפטר.

למעשה, כמעט לא מצינו מי שיעשה זאת כפי המתבקש לפי ההלכה, הן בשל הטרחה להשיג מנין אנשים, והן בשל אי-הנעימות הגדולה הכרוכה בדבר. זה כלל לא נעים לגשת לקבר חלוץ-נעלים ולספר באזני מניין אנשים על המעללים הרעים שעשינו.

אך למרות הקושי ואי-הנעימות שבדבר, זוהי פעולה שאי אפשר להתחמק ממנה, ובלי זה אין כפרה לעולם אף ביום כיפור. ישנם הרבה סיפורים מצמררים על אנשים ומשפחות שסבלו מכל מיני עיכובים ובעיות, כמו: עיכובים בשידוכים, מחלות, ילדים וכו', וראו ישועות לאחר שעשו את סדר המחילה והסירו מעליהם את קפידת הנפטר.

לשם כך הקמנו את ארגון "מחילה מנפטר". אנחנו עולים לקבר הנפטר בשליחות מבקש-המחילה, ועורכים שם את סדר בקשת המחילה בפני עשרה אנשים.

על פי ההלכה, ניתן לבקש מחילה על ידי שליח, במקרה שמבקש-המחילה גר בעיר אחרת, במרחק של מינימום 12 ק"מ (ויש אומרים 14 ק"מ) ממקום הקבר. או כאשר מחמת הבושה קשה לו לעשות זאת בעצמו.

אין צורך להזדהות בשם המלא!!! מספיק למסור רק את השם הפרטי ושם ההורים.

הארגון מסייע גם במציאת מקום הקבר בו טמון הנפטר, במקרה שמקומו אינו ידוע לבקש-המחילה.


אם אתם מעוניינים לבקש סליחה מאדם שמת, עכשיו זוהי ההזדמנות שלכם.
מלאו ושלחו לנו את טופס "צור קשר", ואנחנו נעשה את התהליך בשבילכם.

איך מבקשים מחילה מנפטר? 

והאם בכלל ניתן לבקש סליחה מאדם שנפטר?


אנשים רבים שואלים:

- ציערתי או פגעתי במישהו, והוא כבר מת. איך מבקשים מחילה מאדם שמת? 

- רוצה לבקש מחילה מההורים שכבר אינם בחיים, כיצד עושים את זה? 

- אני חווה סבל, קושי או חסימה במהלך החיים, ומעוניין להסיר 'הקפדה' של נפטר שיתכן שהיא הגורמת למצב שלי, מה עלי לעשות?


אכן, כאשר צריכים לבקש ממישהו מחילה, והלה כבר איננו בחיים שנוכל לפנות אליו, זוהי סיטואציה קשה ומביכה מאוד. ישנם אנשים שהדבר טורד את מנוחתם שנים רבות ואינם מוצאים מנוח לעצמם.    


אז מה באמת עושים? איך מבקשים סליחה מנפטר?


ההלכה היהודית נותנת לזה פתרון.


וכך כותבים ה"שולחן ערוך" והפוסקים: מי שפגע או ציער אדם, והלה כבר איננו בחיים, יעלה לקברו יחד עם עשרה אנשים ויחלוץ את מנעליו, וכך כשהוא עומד יחף סמוך לקבר, יספר באזני העשרה בפרטי-פרטים את כל העוול שהוא עשה לנפטר, ויבקש ממנו מחילה בפניהם (בשולחן ערוך מופיע בדיוק הנוסח המלא שצריך לומר). והם יאמרו לו: "מחול לך, מחול לך, מחול לך".    

 

ובכן יש פיתרון, אבל הוא כלל לא קל לביצוע. למי מאיתנו ישנם עשרה אנשים זמינים שיסכימו לפנות מזמנם היקר ולהצטרף אליו לבית העלמין? ובכלל, למי מאיתנו יש אומץ לגשת לקבר חלוץ-נעלים ולגלות באזני מניין אנשים את המעללים הרעים שעשה? אבל את זה היינו צריכים לקחת בחשבון לפני שהלכנו לפגוע במישהו... כעת כבר אין ברירה, זוהי פעולה שאי אפשר להתחמק ממנה, ובלעדיה אין כפרה לעולם אפילו ביום כיפור. 

כמו כן ישנם סיפורים רבים על אנשים ומשפחות שסבלו מכל מיני עיכובים וצרות, בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, וכדומה, ולאחר שעשו את סדר-המחילה והסירו מעליהם את קפידת הנפטר – הכל הסתדר. 


אז מה עושים?

בשביל זה בדיוק פתחנו בפרוייקט "מחילה מנפטר". אפשר לפנות אלינו דרך האתר באופן אנונימי (יש להזדהות רק עם השם הפרטי ושם האב/האם), ואנחנו נעלה לקבר בשליחותכם יחד עם עשרה אנשים נוספים, ונעשה עבורכם את כל סדר-בקשת-מחילה הנ"ל. ההלכה מאפשרת לבקש מחילה על ידי שליח, במקרה שמבקש-המחילה גר בעיר אחרת, במרחק של מינימום 12 ק"מ (ויש אומרים 14 ק"מ) ממקום הקבר, או במקרה שקיים קושי אחר להגיע לקבר שלא על ידי שליח, כגון שמבקש המחילה מתבייש לעשות זאת בעצמו.    


אם אתם מעוניינים לבקש מחילה מאדם שמת, עכשיו זוהי ההזדמנות שלכם.  

מלאו ושלחו לנו את הטופס הבא, ואנחנו נעשה את כל התהליך בשבילכם.
3 נקודות שחשוב לדעת:

- כל הפרוצדורה האמורה לעיל הינה חובה! 

- בקשת מחילה שלא בפני עשרה אנשים, או בלי לפרט באוזניהם את העוול שעשינו לנפטר - הרי זה כאילו לא ביקשנו מחילה כלל

- לאחר שמבקשים מחילה לפי הכללים, יכולים להיות רגועים שהנפטר מחל בלב שלם, וכל ההקפדות בטלים ומבוטלים.

- מי שלא ביקש מחילה מהוריו סמוך לפטירתם, חשוב שיעשה זאת לאחר פטירתם, לפי הכללים המפורטים לעיל. זאת משום שבמשך השנים שהילד גדל אצל הוריו, לא ימלט שהוא לא ציער אותם במשהו או פגע בהם.


כיצד מועיל לבקש מחילה מאדם שמת, הרי הוא לא שומע?   

על פי הקבלה, הנשמה חופפת על קברו של המת, והיא שומעת ומוחלת.

 

מדוע חשוב לבקש מחילה מאדם שנפטר?

הגמרא אומרת: עבירות שבין אדם לחבירו, אפילו יום-כיפור אינו מכפר עד שיפייס את חבירו. נמצא, שכאשר אדם פוגע במישהו או מצערו, והנפגע נפטר, אין לו מחילה ואין לו כפרה עד שילך לקברו ויבקש ממנו מחילה לפי הכללים שקבעו חכמינו זיכרונם לברכה.

זאת ועוד: כאשר הנפטר עולה לשמים, הוא עלול לבקש מבית דין של מעלה להעניש את מי שעשה לו רעה בחייו. ואכן ישנם סיפורים מסמרי שיער, על אנשים שסבלו ייסורים גדולים וצרות נוראיות, עד שהם הבינו שזה בא להם כעונש על פגיעה באדם שכבר נפטר, הם הלכו לקברו וביקשו מחילה, ומאז ראו ישועות גדולות.      


האם ניתן לבקש מחילה ממת שלא בפני עשרה אנשים?

התשובה חד-משמעית. לא! ההלכה דורשת לבקש את המחילה דוקא בפני עשרה אנשים. אחרת – אין מחילה!


אם אני מבקש סליחה בפני עשרה אנשים, אבל אינני מפרט את כל העוולות שעשיתי לנפטר, האם יצאתי ידי חובתי?

גם כאן התשובה היא חד-משמעית. לא! ההלכה דורשת לפרט את כל העוולות בפירוט מלא.


לא נעים לי לחלוץ נעליים בפני עשרה אנשים, ולספר באוזניהם את כל העוולות שעשיתי לנפטר.  האם אוכל לשלוח שליח שיבקש מחילה במקומי?

ההלכה מאפשרת לבקש מחילה על ידי שליח במקרה שמבקש המחילה גר במרחק של 12 ק"מ (ויש אומרים 14 ק"מ) ממקום הקבר, וכן במקרה שמחמת הבושה קשה לו מאוד לעשות זאת בעצמו (הוראת מורי הוראה בדורנו). השליח יעלה לקבר בשליחותך יחד עם עשרה יהודים נוספים, ויבקש מחילה בשמך תוך כדי פירוט העוולות שעשית לנפטר. 

תוכל לפנות לארגון שלנו, ואנחנו נהיה השליחים שלך לבקשת המחילה. 


כאשר השליח מבקש מחילה בשמי, האם הוא צריך לומר את שמי המלא?

אין צורך להזכיר את שם המשפחה. מספיק לומר את השם הפרטי ושם ההורים.


כאשר אני פונה לארגון שלכם, יש לי צורך להזדהות?

אין צורך להזדהות בשם המלא. יש למסור את השם הפרטי ושם ההורים, כדי שנוכל לאומרם על הקבר.


כאשר מבקשים סליחה ממת לפי כל הכללים הנ"ל, יש לנו מחילה גמורה כאילו פייסנו אותו בחייו?

כן. 


במידה, ואינני יודע היכן קבור הנפטר, מה אעשה?

פנה אלינו, ואנחנו נשתדל לאתר את מקום הקבר, באמצעות מידע המפורסם על ידי בתי העלמין ברחבי הארץ.


האם הארגון שלכם מלווה בדמות תורנית כלשהי?

הארגון נוסד בהמלצתו של הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"א, דיין בבית דינו של הרב ניסים קרליץ בבני ברק, אשר מדריך אותנו בכל שאלה העולה על הפרק.

מעוניינים לבקש סליחה מאדם שנפטר?

שלחו לנו הודעה בטופס הבא, ואנחנו נעשה זאת בשבילכם, לפי כל כללי ההלכה (אין צורך להזדהות בשם האמיתי, ניתן לרשום שם בדוי)

*
*
*


רווקה בת 32 שהתארסה חודשיים לאחר בקשת מחילה מהסבתא

בשורה משמחת התקבלה לפני מספר שבועות בארגון "מחילה מנפטר".

רווקה בת 32, בחורה מצויינת, נעימת הליכות וכשרונית, התקשתה למצוא את זיווגה. הכל הבינו שיש כאן איזשהי "חסימה" משמים בלתי מוסברת. אחרת, איך יתכן שבחורה מצויינת כמוה לא "נחטפת" כבר בגיל 18.

כאשר הגיעו מים עד נפש, נזכרה האמא, שבהיותה ילדה, היא גרמה הרבה עגמת נפש לאמה ע"ה - הסבתא של הבחורה. "יתכן שזהו מידה כנגד מידה" - הרהרה בליבה - "מכיון שאני גרמתי כל כך הרבה צער לאמא שלי, נענשתי שגם לי יהיה עגמת נפש מהבת שלי". 

היא פנתה אלינו, ודאגנו להשיג לה מניין לבקשת המחילה. 

חודשיים לאחר מכן, קיבלנו טלפון מהאמא, בו היא מבשרת לנו על האירוסים של הבת שלה. היא היתה מרוגשת מאוד, וציינה, שעל כזה חתן מצויין, הם אפילו לא העיזו לחלום בחלומות הכי וורודים שלהם. 

 

הילדים שנולדו לאחר 15 שנות ציפייה

סיפור שהתפרסם בעיתון "דרשו":

מספר אחד מאנשי ה"חברה קדישא" בבני ברק: יש לי מכר שנולדו לו שני ילדים, ואח"כ לא נולדו לו במשך יותר מחמש עשרה שנה. 

הוא עשה "חשבון נפש" לעצמו, ונזכר במקרה מצער שארע לו, כאשר ביקר פעם ב"בית אבות" יחד עם שני ילדיו הקטנים, ובמהלך הביקור הם הטיחו דברים באשה זקנה המתגוררת במקום, והיא נפגעה וכעסה מאוד. 

הוא נזכר במעשה, ועלה בדעתו אולי הזקנה הקפידה עליו או קיללה, ובשלה באה עליו הרעה הזאת. הוא חיפש וביקש סליחה על קברה, ואח"כ נולדו לו כמה ילדים נוספים.


 

הטלפון מהשדכנית הגיע יומיים בלבד!!! לאחר בקשת המחילה

בחור ישיבה מצויין, נאה, עילוי, בעל מידות טובות, בקיצור: מושלם מכל הבחינות, כולם האמינו שאיך שהוא רק יכנס ל"גיל השידוכים", מיד הוא "ייחטף". אבל בהגיעו לפרקו, המציאות טפחה על פניו והעיבה על כל האשליות... הצעות עלו והצעות ירדו, ושום הצעה לא באה לידי גמר.

בעצת המשגיח שהורה לו לעשות "חשבון הנפש" על מעשיו, נזכר הבחור שבהיותו צעיר הוא פעם מעד ובייש נפש מישראל - חבר לספסל הלימודים. אותו בחור נפטר בהיותו צעיר, ואולי ההקפדה שלו היא זאת שמהווה את ה"חסימה".

נכנסנו לתמונה, עלינו לקבר הנפטר וערכנו שם את בקשת המחילה. ואז, כפי שמעיד בעל מעשה, לא חלפו יותר יומיים, והנה הוא מקבל טלפון משדכנית שהציע לו שידוך מצויין, השידוך בא לידי גמר, והם התחתנו בשעה טובה. 


הסיפור המצמרר שהסעיר את אנשי ירושלים

את המעשה דלהלן מספר הרב דוד קולצקין, מחברה קדישא בירושלים (פורסם בעיתון "דרשו").  

לפני כשנתיים וחצי, בתאריך ח' אייר תשע"ח אני מקבל טלפון מיהודי מבוגר שהזדהה בשם אהרן, וכך הוא מספר לי:

"לפני כ-50 שנה, הייתי בחור צעיר. נכנסתי לקופת חולים כללית בתל אביב לרכוש משחה מסוימת לעור, בהגיעי הביתה פתחתי את האריזה והתברר לאכזבתי שזו איננה המשחה הנכונה. חזרתי לבית המרקחת בכעס רב ודרשתי שיחליפו את המשחה במשחה המתבקשת. הרוקחת ענתה לי שאין אפשרות להחליף מוצר שכבר פתחתי. כעסי התגבר והאשמתי אותם במחדל. התברר שיחד איתי עמד לקוח נוסף שביקש משחה ובטעות התחלפו היוצרות, אך בעוד הראשון הגיע מיד להחליף בחזרה, אני פתחתי כבר את האריזה ולכן לא הסכימו להחליף לי אותה.

"בזעמי התחלתי לזעוק ולהשתולל, הרוקחת המבוהלת התנצלה: 'לא אני שירתי אותך, הבה נקרא לגברת טובה הרוקחת'. לשמע הצעקות, יצאה הגברת טובה מחדרה, ואכן זיהיתי את הגברת המבוגרת אצלה רכשתי את המשחה. כבודי האבוד לא נתן לי להודות בטעותי, והאשמתי אותה בטעות. המשכתי לצעוק תוך שאני מטיח בה מילים כדרבנות. היא לא ענתה, בתגובה זרקתי את המשחה על השולחן ופלטתי משפט נורא: 'לילדים שלך תשתמשי עם המשחה הזאת!'. שקט הלום השתרר, גברת טובה לא הגיבה אך פניה האדימו. עזבתי את המקום בפחי נפש.

"לאחר כמה שנים, ישבתי בשבת אחה"צ בבית הכנסת השכונתי והאזנתי לשיעור במסכת אבות. הרב קרא בפרק ב' משנה ו' את הסיפור הידוע על הלל הזקן שראה גולגולת שצפה על המים ואמר לה 'על דאטפת אטפוך', והפירוש: נהרגת מפני שהרגת אחרים, ומי שהרגך אף הוא סופו ליהרג. הרב האריך בפירוש הרמב"ם על המשנה, והסביר שענין זה אינו בהריגה בלבד, אלא כל מעשה רע שאדם גורם לחברו הוא בעצמו יינזק ממקרה דומה, ומכל מעשה טוב שאדם גורם לחברו תבוא עליו אותה טובה. 

"הרב הוסיף ואמר שמי שגרם רע לזולתו, ימהר לבקש את סליחתו לפני שיינזק. עמדתי אז לפני נישואיי, וחשבתי לעצמי שזהו הזמן לבקש סליחה מחברים שפגעתי בהם ומבני המשפחה, וכך אכן עשיתי, אך גברת טובה נמחקה מזיכרוני.

"באותו קיץ נישאתי באושר לרעייתי. עברה שנה ועוד שנה והבית ריק. פנינו לרופאים, עשינו כל מיני סגולות, וילדים אין.

"יום אחד הזדמנתי ליד קופת החולים בתל אביב, ולפתע אני נזכר בסיפור המשחה והרוקחת שפרח מזכרוני כליל, והחלטתי לסגור את הסיפור, אולי כך תבוא הישועה. נכנסתי לבית המרקחת וביקשתי לפגוש את גברת טובה. הרוקחים מסתכלים עלי בתימהון, אין כאן טובה. התברר שהיא כבר שנים לא עובדת במקום זה, אלא עברה להתגורר בבית אבות של כללית בגדרה. ביררתי את שם משפחתה ונאמר לי ששמה המלא הוא 'טובה שחור'. מאחר שלא היה לי פנאי לנסוע דחיתי את הענין.

"לאחר תקופה נזדמנתי לאזור ונזכרתי במקרה. פניתי לבית האבות ולאחר בירור ממושך נודע לי לצערי שהיא נפטרה כמה שנים קודם לכן. לשאלתי היכן קבורה לא ידעו לענות, רק את שם אביה ידעו לומר לי: 'טובה בת דוד שחור'. עוד נודע לי שנפטרה בכ"ז ניסן תשל"א ללא ילדים. רציתי לעלות לקברה ולבקש ממנה מחילה, אבל לא הצלחתי לקבל מידע היכן היא קבורה.

"בוקר אחד, לפני כ-15 שנים קמתי משנתי בתחושה מוזרה בפניי. הסתכלתי במראה ועיניי חשכו, פניי התעוותו ע"י עיוות שפתיי, ואף הקול שלי השתנה בצורה מוזרה. קיוויתי שזה ענין ארעי שיחלוף לאחר כמה שעות, אך מהר מאוד התבדיתי. פניתי לטובי הרופאים שלא ידעו לעזור לי. אמנם היתה אפשרות לעשות ניתוח, אך זו ירדה מהפרק בשל הסיכון הרב לעומת הסיכוי הקלוש לתקן משהו. כאבי הנפשי היה קשה מנשוא. עשרות שנים שימשתי כבעל קורא בבית הכנסת, מידי שבת, וכן אמרתי שיעורים מדי יום, הייתי בעל תפילה נעים, וכעת עקב העיוות בקולי לא הייתי מסוגל להמשיך וזאת מלבד הבושה ממראה פני המוזר.


ב' אייר תשע"ח:  

"בעקבות שרשרת סיפורי "השגחה פרטית" שהוא סיפור ארוך לכשעצמו, נודע לי שהנפטרת שאני מחפש קבורה בהר הזיתים, לאחר עשרות שנים שחשבתי שהיא קבורה בגוש דן.

"מיד פניתי לחברה קדישא בירושלים, שאמרו לי היכן היא קבורה (כמה שורות אחרי קברו של האדמו"ר מלעלוב זצ"ל). לקחתי עמי עשרה אנשים, חלצתי נעליי וביקשתי מחילה מהנפטרת, והציבור ענה 3 פעמים 'מחול לך!'. פרצתי בבכי נורא שנמשך דקות ארוכות.


ו' אייר תשע"ח, יום שבת קודש:

"אני קם ממיטתי ללכת לתפילה, אני שוטף את פניי ומסתכל במראה והנה שב בשרי כבימי קדם. לא ייאמן!! הפנים התיישרו לחלוטין כפי שהיו לפני 15 שנה!! הרמתי קול שאגה, אשתי חשה לכיווני ולא האמינה למראה עיניה. אני מתחיל לדבר, והנה הקול שלי חזר לקדמותו כבימי עלומיי. צעדתי לבית הכנסת בריקוד, ידעתי היטב מיהו הרופא, רופא כל בשר ומפליא לעשות.

הגיע זמן קריאת התורה, ומסובב כל הסיבות סיבב שהבעל קורא יהיה צרוד ואין מי שיחליפנו. ניסו לחפש מחליף ואיש לא ניגש, אלו שתי פרשיות ארוכות אחרי וקדושים. עשרות שנים הייתי בעל קורא עד לאותו מקרה שמאז לא ניגשתי. קמתי ממקומי, ניגשתי לבימה ופתחתי בקריאה 'אחרי מות שני בני אהרן'. לפתע חשתי שרגשותי מציפים אותי ופרצתי בבכי נורא מול כל הקהל. שתי דקות של שקט ומבוכה חלפו עד שהצלחתי להמשיך, הציבור שם לב לקולי הנפלא שהשתנה לאחר שנים. לאחר התפילה הודעתי בקול שבמוצ"ש תתקיים סעודת מלוה מלכה לציבור, ושם סיפרתי את הסיפור המלא".