כיצד מועיל לבקש מחילה מאדם שמת, הרי הוא לא שומע?   

על פי הקבלה, הנשמה חופפת על קברו של המת, והיא שומעת ומוחלת.

 

מדוע חשוב לבקש מחילה מאדם שנפטר?

הגמרא אומרת: עבירות שבין אדם לחבירו, אפילו יום-כיפור אינו מכפר עד שיפייס את חבירו. נמצא, שכאשר אדם פוגע במישהו או מצערו, והנפגע נפטר, אין לו מחילה ואין לו כפרה עד שילך לקברו ויבקש ממנו מחילה לפי הכללים שקבעו חכמינו זיכרונם לברכה.

זאת ועוד: כאשר הנפטר עולה לשמים, הוא עלול לבקש מבית דין של מעלה להעניש את מי שעשה לו רעה בחייו. ואכן ישנם סיפורים מסמרי שיער, על אנשים שסבלו ייסורים גדולים וצרות נוראיות, עד שהם הבינו שזה בא להם כעונש על פגיעה באדם שכבר נפטר, הם הלכו לקברו וביקשו מחילה, ומאז ראו ישועות גדולות.      


האם ניתן לבקש מחילה ממת שלא בפני עשרה אנשים?

התשובה חד-משמעית. לא! ההלכה דורשת לבקש את המחילה דוקא בפני עשרה אנשים. אחרת – אין מחילה!


אם אני מבקש סליחה בפני עשרה אנשים, אבל אינני מפרט את כל העוולות שעשיתי לנפטר, האם יצאתי ידי חובתי?

גם כאן התשובה היא חד-משמעית. לא! ההלכה דורשת לפרט את כל העוולות בפירוט מלא.


לא נעים לי לחלוץ נעליים בפני עשרה אנשים, ולספר באוזניהם את כל העוולות שעשיתי לנפטר.  האם אוכל לשלוח שליח שיבקש מחילה במקומי?

ההלכה מאפשרת לבקש מחילה על ידי שליח במקרה שמבקש המחילה גר במרחק של 12 ק"מ (ויש אומרים 14 ק"מ) ממקום הקבר, וכן במקרה שמחמת הבושה קשה לו מאוד לעשות זאת בעצמו (הוראת מורי הוראה בדורנו). השליח יעלה לקבר בשליחותך יחד עם עשרה יהודים נוספים, ויבקש מחילה בשמך תוך כדי פירוט העוולות שעשית לנפטר. 

תוכל לפנות לארגון שלנו, ואנחנו נהיה השליחים שלך לבקשת המחילה. 


כאשר השליח מבקש מחילה בשמי, האם הוא צריך לומר את שמי המלא?

אין צורך להזכיר את שם המשפחה. מספיק לומר את השם הפרטי ושם ההורים.


כאשר אני פונה לארגון שלכם, יש לי צורך להזדהות?

אין צורך להזדהות בשם המלא. יש למסור את השם הפרטי ושם ההורים, כדי שנוכל לאומרם על הקבר.


כאשר מבקשים סליחה ממת לפי כל הכללים הנ"ל, יש לנו מחילה גמורה כאילו פייסנו אותו בחייו?

כן. 


במידה, ואינני יודע היכן קבור הנפטר, מה אעשה?

פנה אלינו, ואנחנו נשתדל לאתר את מקום הקבר, באמצעות מידע המפורסם על ידי בתי העלמין ברחבי הארץ.


האם הארגון שלכם מלווה בדמות תורנית כלשהי?

הארגון נוסד בהמלצתו של הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"א, דיין בבית דינו של הרב ניסים קרליץ בבני ברק, אשר מדריך אותנו בכל שאלה העולה על הפרק.